Alle rechten voorbehouden © Gerda Petersen 2011 tot heden.

Contact
Links
Activiteiten
Visie
Home


Stichting De Kristal Ster
ziet het als haar missie om mensen bewust te maken van de verbindingmet zichzelf en de natuur in al haar facetten. Hierdoor ontstaat meer harmonie en evenwicht, waardoor een steentje wordt bijgedragen aan het evolutionaire menselijke en culturele aspect van onze maatschappij.

Verdiepen

Daarnaast wil Stichting De Kristal Ster aan een ieder, die zich wil verdiepen in zichzelf, ook voor bedrijven,de mogelijkheid bieden om in een prachtige omgeving hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Hoe ver zijn wij vervreemd van de natuur, alles vindt plaats door en via regels, waar de individuele mens maar binnen moet passen; uitgaande van de massa. Het is gebleken, dat dit voor velen niet werkt. Wij worden nu gewogen in een economisch model.

Authenticiteit

Wij moeten weer gaan naar authenciteit, van economische groei naar persoonlijke groei!

Welzijn boven winst! Win/win oplossingen i.p.v. aanval/verdediging oplossingen! Kwaliteit boven kwantiteit! Terug naar de natuur, naar authenciteit; immers wij zijn de natuur!

Het echt willen begrijpen van onszelf en de ander!

Je open durven stellen! Durven loslaten van regels!

Positieve veranderingen verdiepen onze belevingswereld!

Bewustzijnstrajecten

Stichting De Kristal Ster stelt haar specifieke

kennis en ervaring ter beschikking voor bestaande en toekomstige bewustzijnstrajecten.

De Stichting De Kristal Ster doet dat vanuit een diversiteit aan vakgebieden en vanuit haar persoonlijke ervaring.

Leren genieten in die je bent in al
je pracht!

Stichting De Kristal Ster is ervan overtuigd, dat zij met haar bewustzijnsbevorderende activiteiten bijdraagt aan een wereld, die zal gaan naar: vriendelijkheid, mededogen en geweldloosheid. Respectvol om gaan met elkaar!

Verdere informatie
op de website van
Stichting De Kristal Ster.

Deze website  ligt voorlopig stil
 -en wordt tot nader orde niet ge-update.Alle rechten voorbehouden © Gerda Petersen 2011 - heden


Een voorbeeld van hoe we werken


Kern

Elk kind, elke volwassene wil graag dat zijn/haar ziel de mogelijkheid krijgt zich te mogen manifesteren in zijn/haar werkelijke zijn.

Doordat de maatschappij erg is gericht op uiterlijkheden en handelingen zijn er wereldwijd grote problemen te constateren die direct verband houden met het voorbij gaan aan de wezenlijke kern van volwassenen en kinderen.

Kristal kinderen

Kinderen die niet de mogelijkheid krijgen in het harmonieuze evenwicht te verblijven van hun ware ziel-zijn gaan een maatschappelijk ‘gestoord’ gedrag vertonen als onmachtige reactie op hun niet gehoord- en gezien worden.

Tot dusver reageert de maatschappij ook vaak uit onmacht zich alleen op het uiterlijk gedrag van deze kinderen en krijgt het kind aan de hand daarvan een label/etiket opgeplakt, zoals adhd, autistisch etc. Het ‘gestoorde’ gedrag wordt met medicijnen tot rust gebracht, maar biedt geen werkelijke oplossing omdat de medicijnen onderdrukkend werken en er nog steeds voorbij wordt gegaan aan de werkelijke oorzaak: de ziel van het kind die niet gehoord wordt. In het ergste geval leidt dat tot kinderen die niet meer willen leven.

Inzichtelijk maken

Stichting de Kristalster werkt o.a. aan het inzichtelijk maken van menselijke processen.

Het her-kennen en er-kennen van emoties en gevoelens. Bewustwording, zelf de verantwoording nemen voor je leven en daarmee van slachtoffer tot autonoom persoon transformeren.

Het is voor volwassenen een plicht om naar de levensprocessen te kijken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de transformatie in zichzelf en in de maatschappij zodat de kinderen van nu op deze aarde de kans krijgen van jongs af aan de beheerder van hun lichaam, ziel en geest te kunnen zijn.

Thema's

Een van de thema's is bijvoorbeeld: Innerlijk zijn-uiterlijke handelingen.

In dialoogvorm wordt gebrainstormd over de veranderingen die moeten gaan plaatsvinden in de huidige maatschappij om ruimte te kunnen geven aan het ziel-zijn van de kinderen.

Met de Stichting De Kristal Ster hopen we gezamenlijk op een positieve manier een stap verder te kunnen komen naar de groei van ieder kind!
Terug