Informatief


Alle rechten voorbehouden © Gerda Petersen 2011 tot heden.

Contact
Links
Visie
Home


Professionele achtergrond

Werkwijze

Gerda werkt op basis van een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst wordt getekend door haar en de cliënt. De cliënt heeft alle vrijheid de begeleiding te aanvaarden. Gerda is voor de begeleiding beroepshalve verantwoordelijk.

Doorverwijzing

Artsen, huisartsen, psychosomatische fysiotherapeuten of psychiaters die behoefte hebben aan de inzet van Gerda kunnen met haar contact opnemen per telefoon en hun cliënt naar haar doorverwijzen. De doorverwijzing betekent dat alle verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de cliënt bij
Gerda ligt op basis van de te ondertekenen behandelovereenkomst.
De cliënt neemt zelf de beslissing.

Kosten

Gerda's tarief is op aanvraag beschikbaar en wordt met u besproken.
Zij werkt volgens een uurtarief.
's Avonds en in het weekend is er een apart tarief.


KvK Veluwe en Twente
nr. 37070088

AGB-
Persoonlijk: 94012864
Praktijk: 94060027

AVG Privacy verklaring:
Klikop link hieronder
Privacy verklaring: